HyzmatlarDeňiz gämilerinde ýük daşamak

Deňiz gämilerinde ýük daşamak,  yklym aralyk logistikanyň iň amatly we  tygşytly çözgütdir.  Biziň tejribeli hünärmenlerimiz, size deňiz gämilerinde ýük daşamak üçin zerur bolan ähli hyzmatlary kämil we  ýokary derejede ýerine ýetirerler. Deňiz konteýner transporty haryt uzak aralyklara daşalýan halatynda  iň amatly we  tygşytly usuldyr. Ygtybarly hyzmatdaşlar bilen ýakyn hyzmatdaşlygyň netijesinde Size amatly baha we ýokary derejeli hyzmatlary hödürläp bileris.

- Deňiz gämilerinde daşamak hyzmatlary

- Doly ýüklenen konteýner hyzmatlary

- Möçberinden az ýüklenen konteýner hyzmatlary

- Sowadyjy konteýnerlerde ýük daşamak hyzmatlary

- Deňiz gämilerinde ýükleri ugratmak hyzmatlary

- Ölçegli ýükleri daşamak hyzmatlary

- Uly göwrümli ýükleri daşamak hyzmatlary